Posts written by Dương Nguyễn

This author has written 12 articles
img_9733

Phân tích kinh doanh trong doanh nghiệp thời 4.0

08/08/2018

Business Intelligence
Chuẩn bị cho dự án phân tích dữ liệu
Phân tích dữ liệu

Các bước chuẩn bị cho một dự án phân tích dữ liệu thành công!

VẬY TA PHẢI LÀM SAO ĐỂ CHUẨN BỊ TỐT CHO MỘT DỰ ÁN PHÂN TÍCH DỮ LIỆU? CÁC BƯỚC SAU SẼ GIÚP BẠN CÓ ĐƯỢC SỰ KHỞI ĐẦU TỐT: 1/ Xác định những người liên quan và ảnh hưởng đến dự án phân tích này, tiếng anh là stakeholders? 2/ Tìm ra chỉ số tương ứng (relevant factor - dependent variable) để giải quyết vấn đề, và các yếu tố liên quan (independent variable) để phân tích. 3/ Cuối cùng là thảo luận đề xuất của bạn sau khi nghiên cứu, thu thập thông tin để giải quyết cho dự án với các người có liên quan hay ảnh hưởng.
  • 1
  • 2